Adres: Grodziska 10, 83-333 Chmielno

Telefon: 58 684 22 34

Mapa: