Wdzydze Kiszewskie położone są w centrum Kaszub. Geograficznie położone są na obszarze Borów Tucholskich, jednak niedaleko przebiega granica z Pojezierzem Kaszubskim. Administracyjnie przynależą do Województwa Pomorskiego, Powiatu Kościerskiego, Gminy Kościerzyna. Odległość od Morza Bałtyckiego wynosi około 120 km /w kierunku Łeby/.

     Obszar Borów Tucholskich charakteryzuje się rozległymi polami sandrowymi. Ukształtowanie powierzchni równinnych sandrów urozmaicają rynny subglacjalne, doliny rzeczne, liczne wytopiska, wyspy morenowe. Wszystkie rynny i wytopiska wypełnione są wodami.

     Obszar Wdzydz Kiszewskich oraz okolic położone są w zlewni rzeki Wdy oraz rzeki Wierzycy.

     Teren ten należy do najsłabiej zaludnionych – do 25 osób/km2. Największe miejscowości okolic Wdzydz to Kościerzyna (23,5 tys. mieszkańców), Czersk (9,5 tys. mieszkańców), Bytów, Brusy oraz inne nie przekraczające 5 tys. mieszkańców.

      Rolnictwo ze względu na niskie jakościowo gleby jest słabo rozwinięte. Teren ten charakteryzuje wysoki stopień zalesienia, przekraczający 50 %. Lasy tego terenu należą do najzdrowszych w porównaniu z resztą obszaru Polski, pomimo, że są to monolity sosnowe.

      Teren pokrywa niezliczona ilość mniejszych i większych jezior, z czego największym jest kompleks jezior Wdzydzkich o powierzchni około 1450 ha i głębokości 68 m zwane morzem kaszubskim.

Wdzydze to najbardziej znane miejsce na Pojezierzu Kaszubskim. Akwen jest okazały i niezwykle piękny, toteż został wraz z całą okolica objęty ochroną Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Nic więc dziwnego, że przez mieszkańców nazywane jest „Kaszubskim Morzem”. Z jeziora wyłaniają się wyspy: największa z nich Wielki Ostrów ma 3 km długości.
Wody jeziora układają się w kształt krzyża. Jego ramiona tworzą położone w polodowcowych rynnach jeziora: Radolne, Jelenie, Gołuń i Wdzydze. Ich długość ze wschodu na zachód wynosi 9 km. a z północy na południe 11 km.

W pobliżu rozlewa się jeszcze kilkanaście mniejszych jezior, a wszystkie wraz z otaczającymi je wzgórzami i sosnowymi lasami tworzą niezwykle malowniczy krajobraz.

READ  Kartuzy

Jest to prawdziwy raj dla żeglarzy, a także dla kajakarzy na których czeka popularny szlak rzeki Wdy, wiodący przez jezioro Wdzydze.

Dla wędkarzy mamy miejsce, gdzie żyje jedyna w Polsce populacja troci wędrownej.
Czystość wody i powietrza przyczynia się do tego, że występują tu gatunki botaniczne, które giną w Europie.

Spotkamy tu kolonie szarej czapli, kormoranów, orły bieliki i podpatrzymy bobry.