Podstawowe informacje

Data utworzenia 15 czerwca 1983 roku 
Powierzchnia parku 17,8 tys. ha 
Powierzchnia otuliny 15,2 tys. ha 

Położenie w północno-zachodniej części Borów Tucholskich, na południowo-zachodnim skraju województwa pomorskiego. W granicach WPK znajdują się grunty administrowane przez pięć gmin: Kościerzyna, Dziemiany, Karsin, Lipusz, Stara Kiszewa oraz lasy państwowe, na których gospodarują Nadleśnictwa: Kościerzyna i Lipusz. WPK ma być włączony do projektowanego rezerwatu biosfery, obejmującego oprócz niego Tucholski Park Narodowy oraz Parki Krajobrazowe Tucholski, Wdecki, Zaborski i dorzecza rzeki Brdy (projektowany). Rezerwat ten stanowiłby jeden z największych w Polsce i największy na Niżu Polskim zespół obiektów ochrony przyrody.

Charakterystyka parku

W ujęciu regionalnym, pod względem przyrodniczym WPK wyróżniają:

  • położenie zasadniczo w obrębie jednego mezoregionu fizycznogeograficznego (Bory Tucholskie),
  • w północnej części na pograniczu z Pojezierzem Kaszubskim;
  • dominacja powierzchniowa jednego typu środowiska przyrodniczego (typ sandrowy);
  • usytuowanie prawie w całości w górnej części jednej zlewni (Wda);
  • wpisanie w ekologiczny system obszarów chronionych województw pomorskiego i kujawskiego-pomorskiego.

Turystyka

Siły przyciągające do WPK to jeziora przydatne do kąpieli i uprawiania sportów wodnych, rozległe kompleksy leśne, umożliwiające bliski kontakt z przyrodą, atrakcyjność wizualna krajobrazu.

Rozwinięty system dróg i ścieżek leśnych oraz strefa zalesionych brzegów jezior stanowią o atrakcyjności parku dla wędrówek pieszych i rowerowych, przejażdżek konnych w siodle, a także powozami, bryczkami, a zimą saniami.

Lokalnie występujące różnice spadków terenu, długość zboczy, nasłonecznienie i długość okresu zalegania pokrywy śnieżnej sprzyjają rozwojowi sportów zimowych. Szczególnie dogodne warunki istnieją dla uprawiania narciarstwa biegowego.

Miejscowości o funkcjach rekreacyjnych to: Wdzydze Kiszewskie, Jasnochówka, Lipa, Czarlina, Debrzyno, Gołuń i Skoczkowo, Borsk, Dąbrówka, Kloc, Schodno, Słupinko, Zabrody, Knieja, Juszki, Wąglikowice.

Ciekawe imprezy to:

  • Jarmark Wdzydzki we Wdzydzach Kiszewskich w lipcu,
  • przegląd dziecięcych zespołów folklorystycznych Kaszub i Kociewia we Wdzydzach Kiszewskich w czerwcu,
  • odpust św. Barbary we Wdzydzach Kiszewskich w grudniu,
  • koncerty organowe we Wdzydzach Kiszewskich w lipcu i sierpniu;
  • turniej gawędziarzy ludowych w Wielu.