Pierwsze wzmianki o Kartuzach mamy z XIV wieku – mnisi z Pragi, z zakonu kartuzów, zaczęli budować klasztor oraz kościół konwentualny. Wkrótce powstała tu również osada, wymieniona w dokumentach po raz pierwszy w 1391 roku.

Historia Kartuz w pigułce

Mnisi byli bardzo popularni w okolicy, słynęli z dobroci, pomocy, działań charytatywnych i różnych wyrobów. Kartuzja nazywana była nawet Rajem Maryi, bywali tu nawet Zygmunt III Waza i Jan Kazimierz. Jednak w pierwszej połowie XIX wieku władze pruskie doprowadziły do kasacji klasztoru, zmieniając go na świątynię parafialną. Nie mogli już przybywać tutaj nowi bracia, a po śmierci zakonnika jego erem był likwidowany – dzisiaj zachował się tylko jeden.

Kolegiata Wniebowzięcia NMP w Kartuzach to najważniejszy zabytek w Kartuzach. Pochodzi z XIV wieku. Obok kościoła były wspomniane eremy dla zakonników, w których kartuzi spędzali czas na modlitwach, posiłku, rozmowach i spacerach.

Centrum turystyczne Szwajcarii Kaszubskiej

W 1919 roku Kartuzy zostały przejęte przez państwo polskie, a w 1923 roku otrzymały prawa miejskie i herb. Szybko stały się centrum turystycznym Szwajcarii Kaszubskiej i stolicą Kaszub.

fot. Wa_ja / Pixabay

READ  Historia Kaszub w pigułce – średniowiecze - cz. 1