Historia Kartuz w pigułce

Pierwsze wzmianki o Kartuzach mamy z XIV wieku – mnisi z Pragi, z zakonu kartuzów, zaczęli budować klasztor oraz kościół konwentualny. Wkrótce powstała tu również osada, wymieniona w dokumentach po raz pierwszy w 1391 roku. Historia Kartuz w pigułce Mnisi byli bardzo popularni w okolicy, słynęli z dobroci, pomocy, działań …

Historia Kaszub w pigułce – średniowiecze – cz. 1

Kaszuby to region niedaleko Gdańska, na terenie Pomorza Gdańskiego. Cechuje się oryginalną kulturą, wieloletnią tradycją i charakterystycznym językiem – kaszubski jest od 2005 roku uznawany za język regionalny. Kaszuby – zajmują część Pomorza Gdańskiego, to region unikatowej architektury, muzyki ludowej i wzornictwa. Mieszczą się niedaleko Gdańska, na północy Polski, ciągną …