Historia Chojnic w pigułce

– Najstarsze ślady pobytu człowieka na Ziemi Chojnickiej – 30 tys. lat temu, z epoki środkowej kamienia
– ślady osady z XI-XII w.
– 1275 – pierwsza wzmianka o Chojnicach
– 1309 – wraz z całym Pomorzem miasto zostaje wcielone do państwa krzyżackiego,
a administracyjnie do komturstwa człuchowskiego
– XIV w. – budowa kościoła pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela
– 1360 – odnowienie lokacji miasta
– XIV w.- wzrost gospodarczy miasta
– 1409-1410 – wojna polsko-krzyżacka i miasto zostaje w rękach Krzyżaków
– miasto przystępuje do Związku Pruskiego, opuszcza go w 1450 r.
– 1454 r. – miasto pod panowaniem polskim. Administracyjnie – starostwo człuchowskie, następuje „złoty okres” w dziejach miasta, wzrost gospodarczy
– XV – budowa Ratusza
– 1555 – miasto przyjmuje luteranizm
– 1620 – do miasta przybywają Jezuici
– 1623 – powstaje szkoła z językiem polskim, budowa kolegium jezuickiego
– 1655 – 1772- miasto nawiedzają wojny, pożary, epidemia cholery
– 1772 – miasto zostaje włączone do Prus, okres stagnacji gospodarczej
– 1920 – miasto wraca do Polski
– 1932 – otwarcie Muzeum Regionalnego
– 1.IX.1939 – bitwa pod Krojantami
– 1939 – 1945 – II wojna światowa, Pola Igielskie – Dolina Śmierci – ginie 2.tys. ludzi
– po 1945 – rozwój miasta pod każdym względem
– 1975 – Chojnice przestają być miastem powiatowym aż do 1.I. 1999, kiedy funkcja to znowu wraca
– po 1999 – rozwój gospodarczy, handlowy, miasto pięknieje, powstają 3 szkoły wyższe.