Trójmiejski Park Krajobrazowy powierzchni 19 930 ha znajduje się w woj. pomorskim, na terenie Pojezierza Kaszubskiego. To świetny pomysł na spędzenie weekendu.

Trójmiejski Park Krajobrazowy obejmuje tereny leśne oraz enklawy rolnicze kilku wsi, m.in. Zbychowo, Nowy Dwór Wejherowski i Bieszkowice, a także część terenów Rumi, Szemudu i Wejherowa oraz fragmenty terenów Gdyni, Sopotu i Gdańska.

Fauna i flora parku

Flora. Najbardziej powszechnym drzewem w parku jest sosna zwyczajna, rosną tu również olsza czarna, buk zwyczajny, brzoza brodawkowata i omszona, dąb bezszypułkowy i szypułkowy, topola osika i wierzba iwa. Najstarszym drzewem w TPK jest ponad 350-letni dąb szypułkowy w Dolinie Samborowo (tzw. Gruby Dąb), objęty ochroną jako pomnik przyrody nr 206A.

Na obszarze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego zinwentaryzowano ponad 60 gatunków roślin chronionych całkowicie lub częściowo (w tym endemicznych). Liczbę gatunków flory szacuje się na 850, z czego 49 podlega ochronie ścisłej i 17 ochronie częściowej. Występują tu również rośliny reliktowe, rzadkie i górskie.

Fauna. Z kolei fauna parku jest typowa dla Niżu Polskiego. Warto wymienić m.in. sarny, jelenie szlachetne, dziki, łosie, zające szaraki oraz króliki europejski, lisy, wiewiórki oraz nietoperze (nocek duży i borowiec wielki). Ornitolodzy z kolei wymieniają jako charakterystyczne dla parku ptaki – jastrzębia, bielika, dzięcioła zielonego i czarnego, myszołowa, a także sowy (uszatkę, włochatkę i puszczyka). Występują też gady i płazy.

Na terenie parku i jego otuliny jest około 170 pomników przyrody, 10 rezerwatów przyrody (m.in. Wąwóz Huzarów, Zajęcze Wzgórze czy Gałęźna Góra), zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Potoków Strzyża i Jasień”, 20 użytków ekologicznych oraz 3 obszary sieci Natura 2000.

fot. Crissa / Pixabay

READ  Kaszuby - historia, kultura, język, atrakcje