Kaszuby – historia, kultura, język, atrakcje

Kaszuby to region kulturowy w północnej części Polski. Kaszubi stanowią odrębną grupę etniczną i pielęgnują swoje tradycje. Kultura kaszubska jest inna od kultur występujących w pozostałych regionach Polski. Odwiedź i poznaj te niezwykłe tereny. Kaszuby to region kulturowy w północnej Polsce, część Pomorza Gdańskiego. Żyją tu m.in. Kaszubi używający języka …